Syksyn kurssien testailua

Kuten jo aiemmin mainitsin, ensimmäinen opiskeluviikko toimii ikäänkuin mahdollisuutena kokeilla erilaisia kursseja. Periaatteessa luennoille pitää etukäteen ilmoittautua, mutta käsittääkseni monet opiskelijat ovat osallistuneet myös sellaisille luennoille, joille eivät olleet ilmoittautuneet. Yleisperiaatteena on, että ensimmäisellä viikolla ei olisi opetusta vaan opettaja kertoo kurssista, itsestään ja omista opetus- sekä arvosteluperusteistaan ja taustoistaan. Myös opiskelijoilla on tilaa esittäytyä ja esittää toiveita tulevan suhteen. Yhdellä tällaisista luennoista jopa käytiin neuvottelua kurssiin vaadittavien esseiden pituudesta sekä fonttikoosta ja toisella järjestettävästä kurssin loppukokeesta. Tämä tuntui suomalaisesta näkökulmasta aika vieraalta; Suomessa kun kurssin opettaja määrittää kurssin sisällön ja arvosteluperusteet. Kokeiluviikon jälkeen täytyy toimittaa tiedekunnan toimistoon virallinen ilmoittautumislomake allekirjoituksineen. Ilmoittautuminen on sitova. Tosin tässäkin kuulemma on liikkumavaraa - täytyy vaan täyttää ja allekirjoitella lisää lomakkeita. Muuten sain opintosuunnitelmani kuntoon tässä vaiheessa, paitsi kielikurssien osalta. Tiedekunnassani thaikielen opetuksessa on kaksi eri tasoa; Beginners Thai keskittyy ensisijaisesti puhuttuun kieleen ja paljon painoarvoa annetaan oikeaoppiselle ääntämykselle ja sävelkorkeuksien hallinnalle. Eri sävelkorkeudet ovat keskeisiä ymmärryksen saavuttamiseksi, koska thai on tonaalinen kieli. Kyseisellä alkeiskurssilla opiskellaan myös opiskellaan kirjoitetun kielen alkeet. Intermediate thai taas keskittyy erilaisten tekstien ymmärtämiseen sekä kirjalliseen ilmaisuun. Kokeiluviikolla kävin molemmilla, koska en ollut varma siitä, kumpi olisi minulle oikeampi taso. Kokeiluviikon jälkeen en ollut asiassa lainkaan viisaampi, varsinkin kun alkeiskurssi tuntui keskittyvän aivan perusasioihin, kun taas jatkokurssin aluksi eteemme annettiin puolen sivun mittainen teksti, mitä koskeviin kysymyksiin olisi pitänyt kyetä vastaamaan kirjallisesti thaiksi lyhyessä määräajassa. Yritin kysyä jatkokurssin opettajalta neuvoja valitakseni itselleni sopivan kurssin, mutta lopulta päädyin menemään tiedekunnan opintotoimistoon. Sieltä koordinaattori suositteli, että otan molemmat kurssit ja vetäydyn lukukauden puolessavälissä siltä, mikä osoittautuu vähemmän oikeaksi valinnaksi kohdallani. Kielikurssien lisäksi syksyn opintoni tulevat koostumaan erilaisista yhteiskunnallisista ja kulttuurisista teemoista. Luvassa on mm. sukupuolentutkimusta, uskontotiedettä, Thaimaan poliittista järjestelmää sekä Kaakkois-Aasiaa koskevia yleisempiä kysymyksiä. Joiltain osin opintoja on mahdollista tästä vielä painottaa erityisesti itseä kiinnostaviin teemoihin. Mielenkiintoista ja myös haastavaa yhteiskunnallisten ja poliittisten aiheiden opiskelusta tekevät paikalliset lait, jotka paikoin puuttuvat siihen, minkälaisia mielipiteitä on soveliasta suullisesti tai kirjallisesti ilmaista. Myös lainsäädännön toimeenpanon suhteen ollaan nykyään oltu aiempaa aktiivisempia ja muutamat professorit ja opiskelijat ovatkin vahvoja kannanottoja esitettyään löytäneet itsensä paikallisesta vankilasta.

Kommentit